Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Умови вступу

Підготовка фахівців на факультеті здійснюється на денному та заочному відділеннях на бюджетній або контрактній основі за двома ступенями освіти (освітньо-кваліфікаційними рівнями): бакалавр, магістр. Порядок прийому, строки подачі заяв та документів на вступ дивіться у Правилах прийому 2018 року.

Нижче Ви можете ознайомитися з особливостями вступу на юридичний факультет для отримання ступеня освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавр (на базі повної загальної середньої освіти, ОКР «Молодший спеціаліст», паралельного навчання, другої вищої освіти) та магістр.

Бакалавріат на базі повної загальної середньої освіти

Спеціальність: Право.

Форми і терміни навчання: денна — 4 роки, заочна — 4 роки.

Підготовка на денній та заочній формах навчання здійснюється як за рахунок коштів державного бюджету, так і за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб.

Для вступу необхідні сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з таких предметів:

 • Українська мова та література;
 • Історія України;
 • математика або іноземна мова (на вибір абітурієнта).

Паралельне навчання для отримання ОС «Бакалавр»

Студенти, які не менше одного року отримують ОС «Бакалавр» з будь-якої іншої спеціальності в ДонНУ або іншому ВНЗ, можуть вступити на 2-й курс юридичного факультету для паралельного навчання і отримання ОС «Бакалавр» за спеціальністю «Право».

Форми і терміни навчання: заочна — 3 роки.

Спеціальність: Право.

Навчання здійснюється за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб.

Вступ здійснюється за результатами фахового іспиту з основ теорії держави та права і конституційного права України.

Ви можете ознайомитись з критеріями оцінювання, робочою програмою і питаннями для підготовки:

Критерії оцінювання

Питання

Робоча програма

Бакалавріат на базі диплома молодшого спеціаліста

Для отримання ОС «Бакалавр» за спеціальністю «Право» приймаються особи, які мають ОКР «Молодший спеціаліст» за напрямами підготовки «Правознавство», «Правоохоронна діяльність» або будь-яких інших напрямів.

Форма навчання: денна та заочна зі скороченим терміном навчання.

Термін навчання:

 • 2 роки за наявністю ОКР «Молодший спеціаліст» за напрямами підготовки «Правознавство», «Правоохоронна діяльність»;
 • 3 роки за наявністю ОКР «Молодший спеціаліст» за іншим напрямом підготовки (лише заочна форма навчання).

Навчання проводиться за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб. На базі ОКР «Молодший спеціаліст» за напрямами підготовки «Правознавство», «Правоохоронна діяльність» можливе навчання за рахунок коштів державного бюджету.

Вступний іспит складається у вигляді тестів з адміністративного права, цивільного права та кримінального права. Конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів оцінки іспиту і середнього балу додатку до диплома ОКР «Молодший спеціаліст».

Ви можете ознайомитись з критеріями оцінювання, робочими програмами і питаннями для підготовки до вступних випробувань.

Для вступу на базі ОКР «Молодший спеціаліст» зі спеціальностей «Правознавство», «Правоохоронна діяльність»

Критерії оцінювання

Питання

Робоча програмаф

Для вступу на базі ОКР «Молодший спеціаліст» з інших спеціальностей:

Критерії_оцінювання (фаховий)

Критерії оцінювання

Питання

Робоча програма (фаховий)

Робоча програма

Бакалавріат на базі вищої освіти

Для отримання другої вищої освіти приймаються особи, які мають базову (ступінь освіти «Бакалавр») або повну (ОКР «Спеціаліст», ОС «Магістр») вищу освіту.

Особливості вступу для отримання другої вищої освіти зазначені у Додатку 8 Правил прийому.

Форма навчання: заочна зі скороченим терміном навчання.

Термін навчання: 3 роки.

Спеціальність: Право.

Навчання проводиться за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб.

Абітурієнт проходить вступне випробування у формі співбесіди.

Ви можете ознайомитись з критеріями оцінювання, робочою програмою і питаннями для підготовки:

Критерії оцінювання

Питання

Робоча програма

Конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів оцінки співбесіди і середнього балу додатку до диплома про вищу освіту.

Магістратура

Для отримання ОС «Магістр» приймаються особи, які мають базову вищу освіту (ступінь освіти «Бакалавр») або ОКР «Спеціаліст» за напрямами «Правознавство», «Право», «Правоохоронна діяльність», «Міжнародне право».

Також у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра можуть брати участь особи, які вступають до закладу вищої освіти на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавра, спеціаліста, магістра), здобутого за іншою спеціальністю (перехресна магістратура).

Спеціальність: Право.

Форма навчання: денна та заочна.

Термін навчання: 1,4 року.

Навчання здійснюється як за рахунок коштів державного бюджету, так і за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб.

Додаткове вступне випробування для абітурієнтів, які вступають до
ДонНУ імені Василя Стуса на основі ступеня вищої освіти,
здобутого за іншою спеціальністю

Абітурієнти, які бажають прийняти участь у конкурсі мають успішно скласти додаткове вступне випробування, що проводиться закладом вищої освіти. Після цього особи допускаються до складання єдиного фахового випробування (ЗНО).

Додаткове вступне випробування проходитиме 29 травня 2018 року.

Вступне випробування складається з тестів з шести дисциплін: «Конституційне право України», «Адміністративне право», «Цивільне право», «Цивільний процес», «Кримінальне право», «Кримінальний процес».

Ви можете ознайомитись з критеріями оцінювання, робочою програмою додаткового вступного випробування.

Критерії оцінювання

Програма додаткового вступного випробування

ЗНО

Для участі в конкурсному відборі під час вступу на навчання для здобуття ступеня магістра обов’язковим є подання до Приймальної комісії результатів єдиного фахового вступного випробування, порядок організації та проведення якого регулюється Порядком організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти в 2018 році, затвердженим наказом МОН України № 270 від 22.03.2018 р. – Порядок проведення ЗНО 2018

Реєстрація вступника для складання ЗНО здійснюється Приймальною комісією ДонНУ імені Василя Стуса. Реєстрація на ЗНО триватиме з 14 травня по 5 червня 2018 року.

ЗНО складається з:

 1. Єдиного вступного іспиту з іноземної мови.
 2. Тестові завдання з іноземних мов укладаються відповідно до Програми зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов (англійська, іспанська, німецька, французька) для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 03 лютого 2016 року № 77 (далі – Програма № 77), за винятком завдань частин «Писемне мовлення» та «Розуміння мови на слух».

 3. Єдиного фахового вступного випробування , що передбачає виконання екзаменаційної роботи (тесту), що містить два блоки тестових завдань:

   перший блок – тест загальних навчальних правничих компетентностей, що включає тестування таких компетентностей: аналітичне мислення, критичне мислення, логічне мислення ( блок ТЗНПК);

   другий блок – тест з восьми базових правничих дисциплін, що включає конституційне право України, адміністративне право України, цивільне право України, цивільне процесуальне право України, кримінальне право України, кримінальне процесуальне право України, міжнародне публічне право та міжнародний захист прав людини (блок Право).

Тестові завдання блоку Право укладаються відповідно до Програми другого блоку єдиного фахового вступного випробування, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 07 лютого 2018 року № 115 .

Програма ЗНО (блок ТЗНПК)

Програма ЗНО (блок Право)

Єдиний вступний іспит з іноземної мови проводиться 11 липня 2018 року.

Єдине фахове вступне випробування (Право та ТЗНПК) проводиться 13 липня 2018 року.

Прийом документів для вступу до магістратури

Вступники для здобуття ступеня магістра за денною та заочною формами навчання подають заяви тільки в електронній формі, крім випадків, визначених у пункті 5.3 Правил прийому до ДонНУ імені Василя Стуса.

Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної комісії.

Початок прийому заяв та документів – з 2 липня по 26 липня 2018 року.

Вступники можуть подати до 5 заяв на місця державного замовлення . Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

У випадку виникнення будь-яких питань, пов’язаних зі вступом Ви можете звернутись за консультацією до:

Липницької Євгенії Олександрівни

Телефон: +38(098) 026-37-85.
Електронна пошта: [email protected]