Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Кафедра теорії та історії держави і права та адміністративного права

В 1991 році на юридичному (тоді економіко-правовому) факультеті було створено новий структурний підрозділ — кафедру державно-правових дисциплін. 7 березня 2012 року вона отримала нову назву — теорії та історії держави і права, а на початку 2015 року у зв'язку з об'єднанням з кафедрою фінансового та адміністративного права її було перейменовано на кафедру теорії та історії держави і права та адміністративного права.

Кафедра бере участь у підготовці бакалаврів за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство», за IV рівнем і готує наукові кадри. Викладачі кафедри з 2012 року працюють над новим науковим напрямком «Тенденції сучасного розвитку правової системи України» у рамках загальнофакультетської теми «Розвиток правової системи України: стан та перспективи».

Одним із завдань, які постають перед кафедрою, є розробка актуальних проблем навчання та впровадження досягнень науково-методичних досліджень у навчальний процес. Ведуться наукові дослідження та експериментальна робота з проблем вищої школи за темою «Навчання теорії юриспруденції через експериментальний аналіз правових норм».

За час роботи кафедри її викладачами було видано монографії за результатами власних наукових досліджень:

 • доц. Панфьорова М.А. «Південно-Східна Україна наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст. (формування адміністративної та соціально-економічної структури)»;
 • Косач Н.Є. «Правовое регулирование совместной хозяйственной деятельности»;
 • Лещенко І.І. «Политика США в отношении Чехословакии 1948-1968 гг.»;
 • Удод М.В. «Административно-правовое регулирование обеспечения пожарной безопасности в Украине»;
 • Щербініна О.В. «Іноземні капітали у вугільній та металургійній промисловості Донбасу і Придніпров’я (1861-1914)», «Деловая элита Донбасса ХІХ — нач. ХХ вв.», «Иностранные инвестиции в промышленности Донбасса: история, статистика, проблемы современного развития» у співавт.;
 • доц. Синкова О.М. «Підзвітність в органах виконавчої влади: організаційно-правові аспекти»;
 • Славова Н.О. «Господарсько-правовий статус кредитних спілок», Міхайліна Т.В. «Кримінальна відповідальність за створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут».

Молоді викладачі та аспіранти продовжують роботу над дисертаційними дослідженнями за спеціальністю 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право».

Кафедра бере участь у виконанні наукових досліджень Інституту економіко-правових досліджень НАН України, підтримує активну співпрацю та обмін науковим досвідом з наступними закладами:

 • кафедрою господарського права Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченко;
 • юридичним факультетом Львівського університету;
 • Лабораторією прав людини (керівник проф. П.М. Рабінович);
 • Києво-Могилянською академією;
 • Івано-Франківським університетом;
 • Прикарпатським університетом;
 • кафедрою міжнародного права Академії Державної податкової служби України;
 • юридичним факультетом Варшавського університету;
 • Кишиневським державним університетом;
 • Американським університетом у м. Бішкеку.

Викладачі кафедри приймають участь у реалізації проектів та освітніх програм разом із Асоціацією американських правників в Україні ABA\CEELI, Міжнародним фондом «Відродження» та співпрацюють із нідерландським Фондом EFRCU.