Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Кафедра господарського права

Кафедра з такою назвою в Донецькому національному університеті була створена в 1984 році, і стала другою в Україні кафедрою, яка випускає студентів-правознавців господарсько-правової спеціалізації.

Першим завідувачем кафедри був доктор юридичних наук, професор, фахівець з великим досвідом дослідницької та практичної роботи С.З. Міхайлін. Протягом 11 років (1985-1996) він успішно очолював кафедру, зробивши великий внесок у її становлення і розвиток.

З 1996 року кафедру очолює А.Г. Бобкова — доктор юридичних наук (за двома спеціальностями: «господарське право, господарсько-процесуальне право» і «земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право»), професор, академік Національної академії правових наук України, член-кореспондент Української екологічної академії наук.

Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує викладання понад 25 навчальних дисциплін, серед яких такі важливі курси як господарське, господарсько-процесуальне, екологічне, аграрне, земельне, транспортне, конкурентне право. Знання цих курсів дозволяє випускникам відповідати сучасним вимогам підготовки юристів для сфери господарювання. Крім цього розроблені та викладаються авторські курси: «Інвестиційне право», «Енергетичне право», «Захист прав споживачів», «Менеджмент юридичної фірми», «Порівняльне господарське право» та ін.

З 2000 року кафедра є провідною на факультеті з організації навчального процесу для магістрів. Їх підготовка зорієнтована на придбання студентами вмінь і навичок самостійного наукового пошуку, розвиток їх аналітичного мислення, виявлення та вирішення правових проблем в економічній сфері. На це спрямовані авторські навчальні дисципліни, серед яких: «Організація правових досліджень», «Проблеми господарського законодавства», «Проблеми господарсько-процесуального права», а також організація науково-дослідної роботи студентів.

Науково-дослідна робота кафедри присвячена проблемам господарсько-правового забезпечення розвитку економіки України. Такий напрям наукової роботи сформувалося під впливом видатних вчених-юристів Донецької наукової школи господарського права В.К. Мамутова, Г.Л. Знам’янського, А.А. Чувпило та ін. В рамках цього наукового напряму досліджуються питання правового статусу суб’єктів господарювання, державного регулювання економіки, правового регулювання господарської діяльності окремих видів, проблеми господарсько-правової відповідальності, захисту прав суб’єктів господарювання, правового забезпечення використання природних ресурсів у сфері господарювання та ін.

У рамках професійної підготовки студентів-юристів та проведення науково-дослідної роботи кафедра здійснює співробітництво з провідними вченими Інституту економіко-правових досліджень НАН України, інших наукових установ і вишів, представниками органів державної влади, суб’єктів господарювання.

Важливим напрямком діяльності кафедри є індивідуальна робота з талановитими студентами, виховання майбутнього покоління юристів-господарників. Результати цієї роботи виявляються в активній участі та перемоги студентів у різних конкурсах, олімпіадах, змаганнях.