Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Кафедра конституційного, міжнародного і кримінального права

У 1981 році під час першого набору на спеціальність «Правознавство» була організована правова кафедра радянського права, яку згодом перейменували у кафедру правознавства, з 26 травня 2000 року — конституційного і міжнародного права. У 2015 році в результаті об’єднання з кафедрою кримінального права і процесу її перейменовано на кафедру конституційного, міжнародного і кримінального права.

Колектив кафедри невеликий, але дружний і працездатний, а очолює його випускник першого набору на спеціальність «Правознавство», нині доктор юридичних наук Гринюк Роман Федорович. Він був першим випускником в історії факультету, який захистив докторську дисертацію з юриспруденції.

На кафедрі працюють 12 викладачів. З них 1 доктор юридичних наук і 10 кандидатів юридичних наук. Крім того, 5 викладачів працюють на кафедрі за сумісництвом.

Високий науковий потенціал кафедри підтверджується участю її викладачів в різного роду конференціях, кількістю опублікованих наукових статей і тез виступів. За 2005-2015 рр. їх налічується більше 400. Опубліковані 8 монографій (проф. Гринюк Р.Ф. — 2, доц. Щебетун І.С. — 3, Турченко О.Г. — 1, Скриннікова Н.С. — 1). Крім того, Р.Ф. Гринюк та І.С. Щебетун є членами редакційної колегії фахового наукового журналу «Правничий часопис Донецького університету».

Викладачі кафедри беруть активну участь в організації проведення на базі центру Міжнародного та європейського права юридичного факультету міжнародних конференцій, мають партнерські відносини з різними іноземними організаціями (Вільнюський університет, Європейський гуманітарний університет, Піттсбурзький університет, Інститут законодавства республіки Казахстан, TEMPUS та ін.), співпрацюють з іншими вищими навчальними закладами України. Спільно зі Львівським національним університетом ім. Франка проводяться літні школи з прав людини, а також здійснюється участь у міжнародних конференціях з методики викладання в юридичних клініках, організовуються навчальні візити до юридичних клінік провідних вищих навчальних закладів Республіки Польща.

З 2010 р. кафедра брала участь у роботі Мережевого університету країн СНД (на базі кафедри відкрита спеціалізація з міжнародного права для студентів ОКР «Магістр»).

Колектив кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права — це об’єднання досвідчених викладачів і молодих, повних ентузіазму і невичерпної енергії спеціалістів. Викладачі надихають і спонукають студентів до активної участі в науково-дослідній роботі. Завдяки підготовці студенти беруть участь і перемагають у всеукраїнських і міжнародних правових олімпіадах, конкурсах і конференціях.