Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Кафедра цивільного права і процесу

Кафедра цивільного права і процесу Донецького національного університету була заснована у 2000 році шляхом виділення з кафедри господарського права і кафедри правознавства.

Першим завідувачем кафедри був кандидат юридичних наук, доцент Олександр Миколайович Новошицький, а з 2001 р. по 2014 р. кафедру очолювала кандидат юридичних наук, доцент Янкова Олена Степанівна. Ці науковці зробили значний внесок у становлення й розвиток кафедри, започаткувавши гідні традиції фахового викладання юридичних дисциплін і проведення наукових досліджень. З 2014 р. керівництво кафедрою здійснює доктор юридичних наук, доцент Коваль Ірина Федорівна.

На кафедрі працюють 16 викладачів. З них 1 доктор юридичних наук та 9 кандидатів юридичних наук.

Викладачі кафедри забезпечують викладання наступних загальнообов’язкових дисциплін: «Цивільне право», «Цивільний процес», «Сімейне право», «Право інтелектуальної власності», «Трудове право», «Право соціального забезпечення», «Корпоративне право», «Забезпечення виконання зобов’язань» та ін. Також викладачами розроблені й викладаються авторські курси: «Захист прав інтелектуальної власності», «Проблеми цивільного права», «Проблеми цивільного процесуального права», «Проблеми сімейного права», «Недоговірні зобов’язання», «Припинення господарських товариств» та ін.

Намагаючись відповідати вимогам сучасності, кафедра постійно розробляє та оновлює спецкурси за вибором студентів, серед яких: «Особисті немайнові права фізичної особи», «Створення суб’єктів підприємницької діяльності», «Правове регулювання капітального будівництва», «Правове регулювання охорони праці», «Цивільне судочинство у справах щодо відшкодування шкоди», «Акціонерне законодавство» та ін. До викладання спецкурсів активно залучаються юристи-практики, адвокати, судді.

Сферою наукових досліджень професорсько-викладацького складу кафедри є проблеми правового забезпечення прав і інтересів учасників майнових та особистих немайнових правовідносин. Викладачі, аспіранти, здобувачі кафедри беруть активну участь у міжнародних конференціях, які проводяться в Україні та в інших країнах, зокрема, Республіці Білорусія, Російській Федерації, Республіці Молдова, виступаючи з науковими доповідями з актуальних проблем розвитку юридичної науки.

За час існування кафедри її викладачами було видано понад 10 монографій, зокрема, «Господарсько-правове регулювання відносин у сфері промислової власності» (І.Ф. Коваль), «Проблеми здійснення та захисту особистих та майнових прав батьків і дітей» (Л.В. Красицька), «Захист прав у сфері промислової власності» (І.Ф. Коваль), «Правове регулювання злиття та приєднання господарських товариств» (Н.В. Щербакова) та ін.

Кафедра здійснює підготовку кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі за спеціальністю 12.00.04 — господарське право; господарсько-процесуальне право.