Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Умови вступу

Підготовка фахівців на факультеті здійснюється на денному та заочному відділеннях на бюджетній або контрактній основі за двома ступенями освіти (освітньо-кваліфікаційними рівнями): бакалавр, магістр.

Порядок прийому, терміни подачі заяв на вступ і документів дивіться у Правилах прийому 2017 року. Особливості вступу для отримання другої вищої освіти зазначені у Додатку 8 Правил прийому.

Нижче Ви можете ознайомитися з особливостями вступу на юридичний факультет для отримання ступеня освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавр (на базі повної загальної середньої освіти, ОКР «Молодший спеціаліст», паралельного навчання, другої вищої освіти) та магістр.

Бакалавріат на базі повної загальної середньої освіти

Спеціальність: Право.

Форми і терміни навчання: денна — 4 роки, заочна — 4 роки.

Підготовка на денній та заочній формах навчання здійснюється як за рахунок коштів державного бюджету, так і за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб.

Для вступу необхідні сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з таких предметів:

  • Українська мова та література;
  • Історія України;
  • математика або іноземна мова (на вибір абітурієнта).

Паралельне навчання для отримання СО «Бакалавр» за спеціальністю «Правознавство»

Студенти, які не менше одного року отримують СО «Бакалавр» з будь-якої іншої спеціальності в ДонНУ або іншому ВНЗ, можуть вступити на 2-й курс юридичного факультету для паралельного навчання і отримання СО «Бакалавр» за спеціальністю «Право».

Форми і терміни навчання: заочна — 3 роки.

Спеціальність: Право.

Навчання здійснюється за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб.

Вступ здійснюється за результатами фахового іспиту з основ теорії держави та права і конституційного права України.

Ви можете ознайомитись з критеріями оцінювання, робочою програмою і питаннями для підготовки:

Критерії оцінювання

Питання

Робоча програма

Бакалавріат на базі диплома молодшого спеціаліста

На спеціальність «Право» для отримання ступеня освіти «Бакалавр» юридичного факультету ДонНУ імені Василя Стуса приймаються особи, які мають ОКР «Молодший спеціаліст» за напрямами підготовки «Правознавство», «Правоохоронна діяльність» або будь-яких інших напрямів.

Форма навчання: денна та заочна зі скороченим терміном навчання.

Термін навчання:

  • 2 роки за наявністю ОКР «Молодший спеціаліст» за напрямами підготовки «Правознавство», «Правоохоронна діяльність»;
  • 3 роки за наявністю ОКР «Молодший спеціаліст» за іншим напрямом підготовки (лише заочна форма навчання).

Навчання проводиться за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб. На базі ОКР «Молодший спеціаліст» за напрямами підготовки «Правознавство», «Правоохоронна діяльність» можливе навчання за рахунок коштів державного бюджету.

Вступний іспит складається у вигляді тестів з адміністративного права, цивільного права та кримінального права. Конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів оцінки іспиту і середнього балу додатку до диплома ОКР «Молодший спеціаліст».

Ви можете ознайомитись з критеріями оцінювання, робочими програмами і питаннями для підготовки до вступних випробувань.

Для вступу на базі ОКР «Молодший спеціаліст» зі спеціальностей «Правознавство», «Правоохоронна діяльність»

Критерії оцінювання

Питання

Робоча програма

Для вступу на базі ОКР «Молодший спеціаліст» з інших спеціальностей:

Критерії оцінювання

Критерії оцінювання додатковий

Питання

Робоча програма

Робоча програма додатковий

Бакалавріат на базі вищої освіти

Для отримання другої вищої освіти приймаються особи, які мають базову (ступінь освіти «Бакалавр») або повну (ОКР «Спеціаліст», СО «Магістр») вищу освіту.

Форма навчання: заочна зі скороченим терміном навчання.

Термін навчання: 3 роки.

Спеціальність: Право.

Навчання проводиться за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб.

Абітурієнт проходить вступне випробування у формі співбесіди.

Ви можете ознайомитись з критеріями оцінювання, робочою програмою і питаннями для підготовки:

Критерії оцінювання

Питання

Робоча програма

Конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів оцінки співбесіди і середнього балу додатку до диплома про вищу освіту.

Магістратура

Для отримання СО «Магістр» приймаються особи, які мають базову вищу освіту (ступінь освіти «Бакалавр») або ОКР «Спеціаліст» за напрямами «Правознавство», «Правоохоронна діяльність», «Міжнародне право».

Спеціальність: Право.

Форма навчання: денна та заочна.

Термін навчання: 1,4 року.

Навчання здійснюється як за рахунок коштів державного бюджету, так і за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб.

Для участі в конкурсному відборі під час вступу на навчання для здобуття ступеня магістра обов’язковим є подання до приймальних комісій результатів єдиного фахового вступного випробування, порядок організації та проведення якого регулюється Положенням про проведення єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу для здобуття ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 081 «Право» в 2017 році, затвердженим Наказом Міністерства освіти і науки України від 11 квітня 2017 року № 579.

Реєстрація вступника для складання ЗНО здійснюється приймальною комісією ДонНУ імені Василя Стуса.

Єдине фахове вступне випробування передбачає виконання екзаменаційної роботи (тесту), що містить три блоки тестових завдань:

перший блок — тест загальних навчальних правничих компетентностей, що включає тестування таких компетентностей: аналітичне мислення; критичне мислення; логічне мислення (блок ТЗНПК);

другий блок — тест з шести базових юридичних (правничих) дисциплін, що включає конституційне право, адміністративне право, цивільне право, цивільне процесуальне право, кримінальне право, кримінальне процесуальне право (блок Право);

третій блок — тест з іноземної мови (англійська мова, або німецька мова, або французька мова) ( блок Іноземна мова).

Єдине фахове вступне випробування проводиться 03 серпня 2017 року (початок процедури о 10 год. 00 хв.).

Особливості вступу для здобуття ступеня магістра зазначені у Додаток 5 Правил прийому.

У випадку виникнення будь-яких питань, пов’язаних зі вступом Ви можете звернутись за консультацією до:

Липницької Євгенії Олександрівни

Телефон: +38(066) 414-58-87; +38(098) 026-37-85.
Електронна
пошта: [email protected].