Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Кафедри

У складі факультету функціонують чотири кафедри, які здійснюють підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів як на бюджетній, так і контрактній формах навчання за спеціальністю «Правознавство».

Кафедра конституційного, міжнародного і кримінального права створена шляхом об’єднання кафедри конституційного і міжнародного права з кафедрою кримінального права і процесу. Перша почала свою історію з утворення в 1972 році кафедри радянського права, перейменованої пізніше на кафедру правознавства. З метою розвитку та поглиблення досліджень у галузі міжнародного та європейського права, а також міжнародної співпраці на її базі було створено Центр міжнародного та європейського права. Кафедру кримінального права і процесу створено в 2000 році. Вона стала ініціатором проведення щорічних юридичних змагань серед студентів «Майстерність судової промови». З 1 січня 2015 року кафедру конституційного, міжнародного і кримінального права очолює доктор юридичних наук, професор Р.Ф. Гринюк.

Кафедра цивільного права і процесу створена в 2000 році шляхом виділення з кафедри господарського права і кафедри правознавства. Першим завідувачем кафедри був кандидат юридичних наук, доцент О.М. Новошицький, а з 2001 р. по 2014 р. кафедру очолювала кандидат юридичних наук, доцент Янкова О.С. Ці науковці зробили значний внесок у її становлення і розвиток, започаткувавши гідні традиції фахового викладання юридичних дисциплін і проведення наукових досліджень. З 2014 р. керівництво кафедрою здійснює доктор юридичних наук, доцент Коваль Ірина Федорівна. Колектив кафедри бере активну участь у діяльності Центру практичного навчання.

Кафедра теорії та історії держави і права та адміністративного права створена на базі кафедри теорії та історії держави і права та кафедри адміністративного і фінансового права. Першим завідувачем кафедри теорії та історії держави і права був професор О.О. Чувпило, з 2003 р. колективом керувала випускниця факультету — доцент Малига В.А. У свою чергу кафедра адміністративного і фінансового права була наймолодшою на факультеті (створена у 2012 р.). Очолював її професор Валітов С.С. З вересня 2014 р. кафедрою керує кандидат юридичних наук, доцент Краковська А.Є. Кафедра відіграє важливу роль у підготовці магістрів за адміністративно-правовим напрямом.

Кафедра господарського права була створена в 1984 році, і стала другою в Україні кафедрою, що випускає студентів-правознавців господарсько-правової спеціалізації. З 1996 року кафедру очолює А.Г. Бобкова — доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, член-кореспондент Української екологічної академії наук. В даний час викладачі кафедри забезпечують читання більше двадцяти п’яти навчальних дисциплін професійної спрямованості. У рамках професійної підготовки студентів-юристів та проведення науково-дослідної роботи кафедра здійснює співробітництво з провідними вченими Інституту економіко-правових досліджень НАН України та інших наукових установ, представниками органів державної влади, суб’єктів господарювання.